YKSILÖLLISTÄ PIHASUUNNITTELUA JA NEUVONTAA

Ammattilaisen tekemä pihasuunnitelma ottaa huomioon piha-alueen luontaiset olosuhteet ja toiminnot. Laadukas suunnitelma takaa sujuvan toteutuksen ja onnistuneen lopputuloksen.


Garden Workshop tarjoaa pihasuunnittelua ja neuvontaa. Halutessanne saatte suunnittelun sekä
toteutuksen samalta toimittajalta. Neuvonta ja konsultointi ohjaa tilaajan läpi runsaan
viherviidakon, kohti oikeita ja kestäviä ratkaisuja.

Suunnittelupalvelu koostuu useista osaratkaisuista, joista valitaan, yhdessä tilaajan kanssa, tarpeellisimmat:

 • Neuvonta ja konsultointi ratkaisee tilaajan pihan haastekohdat ammattitaitoisella kokonaisnäkemyksellä.
  Alan uusimmat tuotteet, kasvit ja materiaalit sekä toimintatavat ovat käytössämme, saattaessamme tilaajan kohti oikeita valintoja ja ratkaisuja.
 • Kartoituskäynnillä keskustellaan tilaajan kanssa hänen yksilöllistä toiveistaan, ideoistaan ja tarpeistaan. On tärkeää tutustua huolella kohteen mahdollisuuksin sekä haastekohtiin. Tilaajan kanssa yhdessä arvioidaan toiveiden toteutuksen aikatauluja ja kustannuksia.
 • Luonnossuunnittelma laaditaan neuvonta tai konsultointi käynnin pohjalta. Suunnitelmasta
  ilmenee, miten piha tai puutarha jäsentyy ja miten toiminnot ohjaantuvat sekä millaisia
  istutuksia ja rakenteita kohteeseen ehdotetaan.
 • Toteutussuunnitelmassa ilmenevät mm. kohdekäynneillä ja luonnossuunnitelmassa esille
  tulleet aiheet, yleissuunnitelma, mittapiirustus, kasviluettelo ja materiaalimenekit sekä
  valveutunut kustannusarvio.

 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous pihasuunnittelusta ammattilaisiltamme!